Rørup Kirkegård

Kirkegården passes af graver Ann-Line Krag Kjer.

Graveren, træffes dagligt tirsdag til fredag på kirkegården eller  
pr. telefon 30 53 34 74 eller mail: roerupkirke@gmail.com.

Henvendelse iøvrigt til
kirkeværge Elo Skovhus Christensen, telefon 24 41 93 28.

Med venlig hilsen
Rørup menighedsråd