Velkommen til Rørup kirkes hjemmeside

Opdateret d. 18. september 2020


Nyt kirkeblad for Aarup-Rørup sogne er udkommet 

Gældende for juli - september 2020  

Læs det her 


 Genåbning af Rørup kirke

Grundet COVID-19 stadig er iblandt os, vil der den kommende tid være et begrænset deltagerantal ved gudstjenester, vielser og bisættelser/begravelser i Rørup kirke

Nedenstående er retningslinjer, som skal sikre en god, velordnet og ansvarlig afholdelse af gudstjenester, såvel som kirkelige handlinger. Retningslinjerne er gældende fra 18. maj 2020. 

 • Deltagerantal: maksimalt  12  personer 

 Kirken åbnes først 20 minutter før gudstjenesten eller den kirkelige handling

 • Pladser: Placering efter graver/kirketjeners anvisninger eller efter forud indgået aftale. Hver anden kirkebænk friholdes, således der vil være mindst 2 meter afstand mellem kirkegængerne, dog kan personer i samme husstand sidde sammen (tæller med i det samlede antal kirkegængere). Siddepladserne vil enten være markeret med salmesangsark eller navneseddel.
 • Gudstjenester: Deltagelse kan ske efter forudgående tilmelding til kordegn Kuno Ringer fredag ml. kl. 9-13 på tlf. 29471807 eller til Rikke præst 64431643. Tilmelding kan også ske på mail på rsk@km.dk. Når man ikke telefonisk tilmelding inden gudstjenesten, er man velkommen til at komme forbi og forhøre sig om der evt. er ledige pladser.
 • Kirkelige handlinger: Deltagelse sker efter indbydelse fra brudeparret, således det maksimale deltagerantal overholdes
 • Begravelser/bisættelser: deltagelse sker efter indbydelse, således det maksimale deltagerantal overholdes. Dette aftales mellem de pårørende, bedemanden og kirken.
 • Ind og udgang: Ved indgang og udgang gennem våbenhuset skal afstand mellem personer iagttages med særligt hensyn til personer i risikogruppe. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt. Maksimalt 2 personer kan følges ad.
 • Hygiejne: Håndsprit, som er opsat i våbenhuset skal benyttes ved indgang og udgang. Salmeark og evt. kleenex eller lign. medtages og lægges i den opstillede skraldespand.
 • Samling udenfor kirken: Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10. personer gælder ved gudstjenester og kirkelige handlinger, mens ved begravelser og bisættelser er dette ophævet, dog bør begravelsesfølget påse at der afstanden på mindst 1 meter (2 meter ved sang og høj tale) overholdes.
 • Toilet: Under gudstjenester og kirkelige handlinger vil toilettet i graverhuset være tilgængeligt.
 • Kirken vil være aflåst når der ikke er gudstjeneste, kirkelig handling eller begravelse/bisættelse.
 • Sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger ang. afstand og god hygiejne skal følges.

Vel mødt i Rørup kirke!


 

 NYT Telefonnummer til kirkekontoret:

29 47 18 07 

 

Sognepræst Rikke Knudsen

træffes stadig på

tlf. 6443 1643 


Hør salmemelodier på:  http://www.dendanskesalmebogonline.dk.

 
 
Webmaster: Rørup menighedsråd 2016 - 2020.
NB. Al gengivelse at hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster