Velkommen til Rørup kirkes hjemmeside

Opdateret d. 13. marts 2020

 

 

Gudstjenesterne aflyses overalt i folkekirken - også i Rørup kirke. Begravelser/bisættelser forrettes efter det givne retningslinjer fra kirkeministeriet og sundhedsstyrrelsen.

Sognepræsterne Rikke og John kan selvfølgelig træffes på tlf.6443 1643 og 6445 1033, samt på mail. Vi skal passe på hinanden og det gør vi bedst ved at tage hensyn og sørge for god håndhygiejne.

Se venligst også pressemeddelsen nedenfor:

 

Pressemeddelelse fra alle biskopper:

Biskopperne følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter. Det betyder, at alle gudstjenester aflyses indtil videre. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning og dermed tage hensyn til de svageste borgere. 

Alle gudstjenester er aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage, det vil sige til og med fredag den 27. marts.

Landets præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Sjælesorg til syge og andre udsatte grupper over Skype eller telefon vil desuden blive styrket. Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet. 

”Vi skal tage situationen med den alvor, som sundhedsmyndighederne lægger op til. Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Derfor vil vi gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet,” siger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, på vegne af alle biskopper, der her til morgen har drøftet situationen og regeringens nye tiltag. 

Færre gæster til bryllup og begravelse 

De velkendte kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser, kan fortsat gennemføres men under hensyn til forholdene, men under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere skal afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere. 

”Vi anbefaler, at kirkerne kun bliver halvt fyldt. Så enten skal antallet af gæster til fx vielser eller dåb begrænses, eller datoen kan udskydes,” siger Peter Skov-Jakobsen. 

”Vi er klar over, at mange er optaget af at finde ud af, hvilke konsekvenser den nuværende situation har for de planlagte konfirmationer landet over. Vi beder om forståelse for, at vi endnu ikke kan melde noget ud på det område, men vil gøre det, så snart der er kommet afklaring på området.” 

Konfirmandundervisningen er også aflyst de næste 14 dage, hvor skolerne også er lukkede. 

Koncerter og foredrag aflyses 

Biskopperne understreger også, at alle andre aktiviteter, der finder sted i kirkerne, skal aflyses. Det gælder alt fra koncerter til foredrag og babysalmesang. 

”Det kommer desværre til at ramme en masse spændende og dejlige arrangementer. Men det er også aktiviteter, som samler mange mennesker og dermed øger smitterisikoen. Vi er nødt til at tage disse sikkerhedshensyn, så vi sammen kan gøre en stærk fælles indsats for at beskytte de svageste i samfundet,” understreger Peter Skov-Jakobsen. 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkekontoret er lukket for offentlig adgang pga. coronavirussen

Kontakt til kirkekontoret kan ske:

Tirsdag og fredag kl. 9 - 13

Tlf. 29 47 18 07

eller

E-mail: kuri@km.dk

——————————————————————————————————————————

The church office is closed to public access due to the coronavirus

Contact to the church office can be made:

Tuesday and Friday at 9 - 13

Tlf. 29 47 18 07

or

E-mail: kuri@km.dk 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NYT Telefonnummer til kirkekontoret:

29 47 18 07 

 

Sognepræst Rikke Knudsen

træffes stadig på

tlf. 6443 1643

 

 

Nyt kirkeblad for Aarup-Rørup sogne er udkommet 

Gældende for februar - maj 2020  

Læs det her 

 

 

 

Hør salmemelodier på:  http://www.dendanskesalmebogonline.dk.

 
 
Webmaster: Rørup menighedsråd 2016 - 2020.
NB. Al gengivelse at hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster