Dagsorden for menighedsrådsmøde
Onsdag d. 07-09-2016 Kl. 18:00,
Mødelokalet i graverhuset
Gelstedvej 34 , 5560 Aarup


1. Godkendelse af dagsorden

2. Referent og afbud

3. Meddelelser
- Formand
- Kasser/regnskabsfører
- Præster
- Kirkeværge
- Kontaktperson
- Aktivitetsudvalg

4. Høst.

5. Valg.

6. Kirketårn.

7. Toglinieføring svar.

8. Næste møde.

9. Evt.

 

Beslutningsreferat for Rørup sogns menighedsråd den 09.10.2014

Beslutningsreferat for Rørup sogns menighedsråd
den 09.10.2014
Rørup kirke graverhus kl. 1900
Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst, Nina Nielsen.


2014.10.01 Der besluttes at Graver Anders Thomsen må leje minilæsser i to dage til de jobs han
skal bruge den til.
Der besluttes at AT indkøber de ting der er blevet stjålet ved tyveriet. Det besluttes også at AT må
indrette kontoret og genetabler pigstenbelægningen.
2014.10.02 Der besluttes at Marianne Ditlevsen forsætter som regnskabsføre, udover det godkendes
og underskrives budget 2015 og revisionsprotokold.
2014.10.03
1) Formanden: Der besluttes at AT tager kursuser i GIAS og Brandsoft systemerne.
Ang. julegaver til de ansatte bliver der besluttet at der må bruges 200 kr. ca og at formanden MP
bestiller dem så de er klar til første søndag i advent.
4) Aktivitetsudvalget: Der besluttes at der indkøbes 12 kasser sodavand og 20 græskar til
Halloween gudstjenesten.

Referat for Rørup sogns menighedsråd den 09.10.2014

Referat for Rørup sogns menighedsråd
den 09.10.2014
Rørup kirke graverhus kl. 1900
Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst, Nina Nielsen.
2014.10.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2014.10.01 Graver meddelelser: Graver Anders Thomsen har lagt forslag og tilbud frem der i
blandt leje af mini læsser til små jobs, tilbud på de ting der er stjålet ved tyveriet, forslag til kontoret
og ændringer af stierne ved kirken.
2014.10.02 Status på økonomi ved kasseren: Anne Erlangsen fremlægger tilbud fra regnskabsføre
Marianne Ditlevsen, budget 2015 og revisions protokol det gennemgås.
2014.10.03 Meddelelser:
1) Formanden: Graver Anders Thomsen har kontaktet formanden Merete Plesner, da der er
forsvundne værktøj og vogn mellem den 03-10-14 og den 06-10-14, jeg har bedt AT om at finde
pris på tilsvarene ting.
Jeg informer omkring at Marianne Ditlevsen gerne ser at der bliver set på måden at få målt op ang
moms afregningen af kirkegården.
Der er to måder man kan måle arealet op eller AT kan lave et skøn på hvor meget tid han bruger i
kirken og hvor meget tid han bruger på gravsteder/kirkegården dog ikke græs arealer på års plan.
Det nuværende MR lader det nye MR tage stilling til det.
Menighedsrådet ønsker at AT tager kursuser i GIAS og brandsoft systemerne.
Der fremsættes forslag til julegaver til de ansatte.
2) Præsten: Intet nyt at berette
3) Kirkeværge: Intet nyt at berette
4) Aktivitets udvalget: Ang. Halloween gudstjenesten, pølsevognen er bestilt, Tonny Nielsen’s
lade er bestilt, ang drikke vare og græskar tælles der op, der skønnes der skal bruges 12 kasser
sodavand og 20 græskar.
2014.10.04 Evt: Der er kommet en forespørgelse ang. lys i kirken. Det nuværende MR lader det
nye MR tage stilling til det.
2014.11.05 Næste møde: DATO ÆNDRING 19-11-2014 kl 19
00

Dagsorden til den 09.10.2014

Dagsorden til den 09.10.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.10.00 Godkendelse af dagsorden

2014.10.01 Graver meddelelser

2014.10.02 Status på økonomi ved kasseren

2014.10.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitetsudvalget:

 

 

2014.10.04                                             Evt.

 

2014.10.05                                             Næste møde

Referat for Rørup sogns menighedsråd Tirsdag den 23.09.2014

Referat for Rørup sogns menighedsråd

Tirsdag den 23.09.2014

Rørup kirke graverhus kl. 1900

 

Tilstede: Merete Ahrenst og Nina Nielsen.

Da vi kun var to var vi ikke beslutningsdygtig.

Vi tager kontakt til Anne Erlangsen telefonisk, da vi nærmer os Halloween og der skulle traffes en beslutning ang. pølsevogn der tages en beslutning omkring dette og Ninna tager kontakt til Pølsemanden i Bellinge, beløb 12.500 kr. der er tre mand til at betjene pølsevognen.

Dagsorden til den 23.09.2014

Dagsorden til den 23.09.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.09.00 Godkendelse af dagsorden

2014.09.01 Graver meddelelser

2014.09.02 Status på økonomi ved kasseren

2014.09.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitetsudvalget:

 

 

2014.09.04                                             Evt.

 

2014.09.05                                             Næste møde

Referat for Rørup sogns menighedsråd den 21.08.2014

Referat for Rørup sogns menighedsråd

 den 21.08.2014

Rørup kirke graverhus kl. 1900

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst, Nina Nielsen.

2014.08.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2014.08.01 Graver meddelelser: Intet nyt at berette

2014.08.02 Status på økonomi ved kasseren: Intet nyt at berette

2014.08.03 Meddelelser:

1)      Formanden: Intet nyt at berette

2)      Præsten: Intet nyt at berette

3)      Kirkeværge: Har fundet godkendt regulerings plan af kirkegården

4)      Aktivitets udvalget: Høst gudstjeneste den 14 september kl. 14

2014.03.04 Evt:

2013.11.05 Næste møde:

 • 23 september kl 1900 Graverhuset
 • 9 oktober kl 1900 Graverhuset
 • 18 november kl 1900 Graverhuset

 

Dagsorden til den 21.08.2014 Rørup kirke gravehus kl. 1900

Dagsorden til den 21.08.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.08.00 Godkendelse af dagsorden

2014.08.01 Graver meddelelser

2014.08.02 Status på økonomi ved kasseren

2014.08.03 Meddelelser:

1)      Formanden:

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitetsudvalget:

 

 

2014.08.04                                             Evt.

 

2014.05.05                                             Næste møde

Referat for Rørup sogns menighedsråd Tirsdag den 25.06.2014

Referat for Rørup sogns menighedsråd

Tirsdag den 25.06.2014

Rørup kirke graverhus kl. 1900

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst og Nina Nielsen.

Afbud fra: Rikke Knudsen, Lisbeth Skov Pedersen, Malene Damgård.

2014.06.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2014.06.01 Graver meddelelser: Intet at bemærke

2014.06.02 Status på økonomi ved kasseren: 

 • Intet at bemærke.          

2014.06.03 Meddelelser:

1)      Formanden:

 • Marianne Ditlevsen regnskabsføreren vil fra nu og frem til foråret kun være i Vissenbjerg hver anden uge.
 • Der er blevet sat nyt fyr op, og allerede nu er fyrrummet noget mere kølligt.
 • Aarup menighedsråd har opsagt samarbejdet ang. greveren, vi har pr. 01-07-14 ansat Ann-Line Kjer, og vi vil søge en efterlønner der i ferie, kursus og ved sygdom kan varetage jobbet.

2)      Præsten:

 • Intet at bemærke

3)      Kirkeværge:

 • Har taget kontakt til Stiftet ang. ansætteles kontrakt
 • FAK er kontaktet ang. GIAS kode til graveren.

4)      Aktivitets udvalget:

 • Den 16 September afholdes der orienteringsmøde med efterfølgende valg. Mødet afholdes kl 1900 i Rørup Borgerhus. 

2014.06.04 Evt: Intet at bemærke

2014.06.05 Næste møde: Torsdag d. 21 August kl. 19.00 i graverhuset ved Rørup kirke

Dagsorden til den 25.06.2014

Dagsorden til den 25.06.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.06.00 Godkendelse af dagsorden

2014.06.01 Graver meddelelser

2014.06.02 Status på økonomi ved kasseren

2014.06.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitetsudvalget:

 

 

2014.06.04                                             Evt.

 

2014.06.05                                             Næste møde

Referat for Rørup sogns menighedsråd Tirsdag den 07.01.2014

Referat for Rørup sogns menighedsråd

Tirsdag den 07.01.2014

Rørup kirke graverhus kl. 1900

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst og Nina Nielsen.

Afbud fra: Rikke Knudsen, Lisbeth Skov Pedersen, Malene Damgård.

2014.05.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2014.05.01 Graver meddelelser: Intet at bemærke

2014.05.02 Status på økonomi ved kasseren: 

 • Intet at bemærke, kvartals regnskabet gennemgås.
 • Der godkendes et ekstra udgift til nyt system til klokkeren, da fjernbetjeningen har været væk siden Vissenbjerg havde pasningen af kirken og arealerne, der kan ikke skaffes en fjernbetjening til det anlæg vi har nu, så der indkøbes et nyt.          

2014.05.03 Meddelelser:

1)      Formanden:

 • Der indsendes forsikrings papirer ang. stormskaden.
 • Der blev besluttet hvem der skal udføre arbejdet med udskiftningen af kedlen. Udbyderne kontaktes.

2)      Præsten:

 • Konfirmationerne i Rørup kirke forløb rigtigt godt - tak for det!
 • Nina og jeg har aftalt aktiviteter og datoer for det kommende år og tjekket kalendere
 • Elisabeth og jeg har modtaget en gave - Sigurd og Snapper fortæller bibelhistorie - af Y mens Club Middelfart på deres aftenmøde d. 29. april
 • Der er tilmeldt 5 konfirmander til konfirmation i Rørup kirke i 2015
 • Ann-Line og jeg har gennemgået kalender vedr. dåb og vielser for sommeren - gudstjenestelisten er endnu ikke lavet for sommeren, men jeg er bekendt med Ann-Lines sommerferieønsker.

3)      Kirkeværge: Intet at bemærke

4)      Aktivitets udvalget:

 • 14 sep. Høst kl 1400
 • 26 okt. 2014 Halloweenkl 1800
 • 30 nov. Menighedsrådet træder ind efter valget i efteråret kl 1600 der serveres ostebord med hjemmebagt brød.

2014.05.04 Evt: Intet at bemærke

2014.05.05 Næste møde: Onsdag d. 25 Juni kl. 19.00 i graverhuset ved Rørup kirke

 

Dagsorden til den 14.05.2014

Dagsorden til den 14.05.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.05.00 Godkendelse af dagsorden

2014.05.01 Graver meddelelser

2014.05.02 Status på økonomi ved kasseren

2014.05.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitetsudvalget:

 

 

2014.05.04                                             Evt.

 

2014.05.05                                             Næste møde

14-04-14

Dagsorden til den 14.04.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.04.00 Godkendelse af dagsorden

2014.04.01 Mødet lukkes

Mødet den 09-04-14 aflyst.

På grund af fra fald aflyses mødet.

Dagsorden til den 09.04.2014

Dagsorden til den 09.04.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.04.00 Godkendelse af dagsorden

2014.04.01 Mødet lukkes

Aflysning 02-04-14

Da der er er frafald er mødet i dag aflyst.

Dagsorden til den 02.04.2014

Dagsorden til den 02.04.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.04.00 Godkendelse af dagsorden

2014.04.01 Mødet lukkes

Refetrat af Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Regnskab 2013, afleveret d. 26-03-2014 17:42

Tilstede: Rikke s. Knudsen, Merete Plesner  Ahrenst, Nina Nielsen, Anne Erlangsen.

 1. årsregnskabet 2013 er godkendt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikke s. Knudsen                                                                 

Merete Plesner Ahrenst

Nina Nielsen                                    

Anne Erlangsen                                                                                            

HASTE INDKALDELSE MENIGHEDSRÅDSMØDE

Dagsorden til den 27.03.2014

Ved Anne Erlangsen kl 1730

 

2014.01.00 Godkendelse af Regnskab 2013

Overskrift

Referat for Rørup sogns menighedsråd

Tirsdag den 04.03.2014

Rørup kirke graverhus kl. 1900

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst, Nina Nielsen.

2014.03.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2014.03.01 Graver meddelelser: Intet nyt at berette

2014.03.02 Status på økonomi ved kasseren: Intet nyt at berette

2013.11.03 Meddelelser:

1)      Formanden: Intet nyt at berette

2)      Præsten: Intet nyt at berette

3)      Kirkeværge: Kontakter stiftet så kirkegården bliver målt op.

4)      Aktivitets udvalget:

 • Da opbagningen til spaghetti gudstjenesten ikke har været som forventet, satser vi frem af rettet på Halloween gudstjenesten.
 • Den 27 april er det Anne og Nina der vil være i våbenhuset og tage i mod telegrammer o.li til konfirmanderne.
 • Den 15 maj til storbededag, serveres der hjemmebagte boller m/smør, kaffe og the, sodavand til børnene. 

2014.03.04 Evt:

 • Mål og målsætning for 2014: Vi skal spare mest muligt op efter krav fra provstiet, og have nedskrevet vores gæld.

2013.11.05 Næste møde:

 • Onsdag den 02 april kl 1900 i graverhuset.

 

Referat menighedsrådsmøde d. 3. december 2013

Tilstede: Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Anne Erlangsen, Nina Nielsen

Afbud: Rikke Knudsen, Marlene Hildebrand

Referent: Anne Erlangsen

 

2013.12.00    Godkendelse af dagsorden: Ikke godkendt på grund af tilføjelse til pkt. 4, samt supendering af punkt 1-3

2013.12.04    Rådet tillader at Lene Graby udtræder af Rørup menighedsråd og Marlene Hildebrand indtræder – provstiet har godkendt pr. mail. Rådet tillader at Karina Nielsen udtræder af Rørup menighedsråd og Lisbet Skov Pedersen indtræder. Nina Nielsen indtræder som kirkeværge i stedet.

2013.12.06    Næste møde d. 7. januar

Dagsorden til den 04.03.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.03.00 Godkendelse af dagsorden

2014.03.01 Graver meddelelser

2014.03.02 Status på økonomi ved kasseren

2014.03.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitetsudvalget:

 

 

2014.03.04                                             Evt.

 

2014.03.05                                             Næste møde

Mødet den 12-02-14 er aflyst da der er mange der har meldt afbud.

Dagsorden til den 12.02.2014

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2014.02.00 Godkendelse af dagsorden

2014.02.01 Graver meddelelser

2014.02.02 Status på økonomi ved kasseren

2014.02.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitetsudvalget:

 

 

2014.02.04                                             Evt.

 

2014.02.05                                             Næste møde

Referat for Rørup sogns menighedsråd

Tirsdag den 07.01.2014

Rørup kirke graverhus kl. 1900

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst.

Afbud fra: Rikke Knudsen, Lisbeth Skov Pedersen, Malene Damgård, Nina Nielsen

2014.01.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2014.01.01 Graver meddelelser: Intet at bemærke

2014.01.02 Status på økonomi ved kasseren: Se punkt 2014.01.04

2013.11.03 Meddelelser:

1)      Formanden: Intet at bemærke

2)      Præsten:

 • 28 Januar salmemarathon kl 1900 Erik Larsen fortæller om Rørup Kirke, efterfølgende med vin.
 • 2 Februar Kyndelmisse kl 1600 voksenkoret deltager, efterfølgende ost og vin i kirken.
 • 14 Februar Spaghetti gudstjeneste kl 1700 , der serveres spaghetti og kødsovs efter gudstjenesten i Borgerhuset.

3)      Kirkeværge: Intet at bemærke

4)      Aktivitets udvalget: Intet at bemærke

2014.01.04 Regnskabsføre: Niels Vestegaard ønsker at fratræde stillingen som regnskabsføre og Marianne Ditlevsen overtager posten som regnskabsfør.

2014.01.05 Evt: Intet at bemærke

2013.11.05 Næste møde: Onsdag d. 12. Februar kl. 19.00 i graverhuset ved Rørup kirke

 

Referat for Rørup sogns menighedsråd

Tirsdag den 12.11.2013

Rørup kirke graverhus kl. 1900

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Nina Nielsen, Malene Hildebrandt, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

2013.11.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.11.01 Graver meddelelser: Det store træ mod naboen er dårligt – det fældes, Ann-Line køber pynt til december måned, Juletræ på græsplænen er OK, der skal lys på kirken i december. Stormskader udbedres, der er kontakt til provstiet.

2013.11.02 Status på økonomi ved kasseren: Kvartalsrapport pr. 31. oktober – overskud på kr. 63.620,33. De næste måneder bliver udgiftstungere, da der bla. er grandækning og opvarmning i kirken.

2013.11.03 Meddelelser:

1)      Formanden:

 • Stormen/orkanen har været hård ved kirkens tag. Der er ingen jernbindere på kirkens tag. Merete har kontakt med provstiet.
 • Det regner fra tårntaget ned på den nuværende klokkestol
 • Erik Larsen har tilvejebragt zinkvandkanderne fra Vissenbjerg. De er nu mærket med Rørup kirke.

2)      Præsten:

 • 1.søndag i advent: Voksenkoret gudstjeneste kl. 16.00. Vin og chokolade. Anne og Nina.
 • 12. december kl. 18.30: Julekrybbespil i Rørup kirke ved konfirmanderne. Bus bestilles. Combiovn og kogeplade indkøbes i Metro. Der serveres æbleskriver.
 • 19. december christmas carols/Syng julen med æbleskiver og gløgg.

3)      Kirkeværge: Regninger sendes ud i december måned.

4)      Aktivitets udvalget:

 • Hyggelig Halloweengudstjeneste: Enighed om lidt mere interaktivt, gerne oplæsning af voksne og børnene spiller, uhygge på kirkegården, udklædning ses gerne. Suppe og hotdogs. Hallen hos naboen er booket. Nina er tovholder.
 • Salmemarathon d. 18. februar kl. 19.00 – Erik Larsen, Rikke og Elisabeth er tovholdere.

 

2013.11.04 Konstituering:

Beslutningsreferat for konstituerende møde for Rørup sogns menighedsråd d. 12. november 2013

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Marlene Hildebrandt, Nina Nielsen, Rikke Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed: Afgørelse om kandidaternes valgbarhed godkendt d. 7.10. 2012
3. Underskrivelse af erklæring: Marlene Hildebrandt underskrev.
4. Valg af formand: Merete Ahrenst enstemmigt valgt ved skriftelig afstemning
5. Valg af næstformand: Anne Erlangsen
6. Valg af kirkeværge: Karina Nielsen
7. a. Valg af kasserer: Anne Erlangsen

7. b. Valg af regnskabsfører: Niels Vestergaard  
8. Valg af sekretær: Rikke Knudsen
9. Valg af kontaktperson: Merete Ahrenst
10. Valg af bygningskyndig: Poul Edvard, Odense
11. Valg af underskriftsberettiget: Merete Ahrenst og Anne Erlangsen
12. Valg af stående udvalg:

A: Aktivitetsudvalg: Nina Nielsen

B: Kirkegårdsudvalg: Alle
13. Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg: Nina Nielsen og Merete Ahrenst

14. Valg af valgbestyrelse: Merete Ahrenst og Anne Erlangsen
15. Valg af formand for valgbestyrelsen: Nina Nielsen

2013.11.04 Evt:

 • Intet at bemærke

2013.11.05 Næste møde:

 • Tirsdag d. 3. december kl. 19.00 i graverhuset ved Rørup kirke

 

 

 

 

Dagsorden til den 03.12.2013

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2013.12.00 Godkendelse af dagsorden

2013.12.01 Graver meddelelser

2013.12.02 Status på økonomi ved kasseren

2013.12.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitetsudvalget:

 

2013.12.04                                             Lene Graby

 

2013.12.05                                             Evt.

 

2013.12.06                                             Næste møde

Hej Alle

 

Vi vil gerne inviter til fælles menighedsrådsmøde.

Formålet med mødet er samarbejdsmuligheder.

 

Vel mødet

 

Jan og Merete

 

 

2013.11.00

 

Afbud:

 

 

2013.11.01

 

Godk. Dagsorden

 

 

 

2013.11.02

 

Referent

 

 

2013.11.03

 

samarbejdsmuligheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.11.04

 

 

Evt.

 

 

 

 

Dagsorden til den 12.11.2013

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2013.11.00 Godkendelse af dagsorden

2013.11.01 Graver meddelelser

2013.11.02 Status på økonomi ved kasseren

2013.11.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitets udvalget:

 

2013.11.04                                             Konstituering

 

2013.11.04                                             Evt.

 

2013.11.08                                             Næste møde

 

Referat Rørup menighedsrådsmøde, torsdag d. 10. oktober i Sognelokalerne

Tilstede: Nina Nielsen, Marlene Hildebrandt, Merete Ahrenst, Anne Erlangsen, Karina Nielsen, Rikke Knudsen.

Gæst: Ann-Line Krag Kjer, Niels Vestergaard

 

Referent: Rikke Knudsen

 

2013.10.00        Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.10.01        Gravermeddelser:

Ann-Line tæller op på bænke der er ønskeligt. Ligeledes mangler stativ til vaser – dette kan indkøbes. Der gives tilladelse til at der indkøbes arbejdstøj til graveren. Der graves buskbom op i øjeblikket.

2013.10.02        Status på økonomi og revisionsprotokollat:

 • Kvartalsrapport til og med 30.09 2013 blev gennemgået og godkendt. Der er et overskud de første tre kvartaler.
 • Revisionsprotokollat og regnskab gennemgået og underskrevet. Kommentarer fra Merete Ahrenst medsendes til provstiudvalget.
 • Budget 2014 rettes til næste møde – samlet kirkelig ligning på kr. 1.4 millioner.

 

2013.10.03        Meddelser:

 

Formanden:    Intet at bemærke

 

Præst:                Konfirmander og minikonfirmander har begyndt undervisningen. Julekrybbespil d. 12. december kl. 18.30 – bus bestilles. Julesange d. 19. december kl. 19.00. Adventsgudstjeneste søndag d. 1. december kl. 16.00 med voksenkor.

 

Kirkeværge:    Klagesag drøftet – menighedsrådet finder ikke grund til at foretage sig yderligere. Ny adresse på kirkeværgen, Karina Nielsen, Salbrovad 45, 5610 Assens.

 

Aktivitetsudvalg: Salmemaraton i februar – forespørge Erik Larsen om fortælling om kirken.

Halloweengudstjeneste – Nina er tovholder og har kontakt til pølsemanden. Ann-Line køber sodavand og aftaler med hvornår Kuno kommer og pynter kirken.

 

2013.10.04        Eventuelt: Intet at bemærke

2013.10.05        14. november 2013

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til den 10.10.2013

Sognelokalerne, Bredgade 78 kl. 1900

 

2013.10.00 Godkendelse af dagsorden

2013.10.01 Graver meddelelser

2013.10.02 Status på økonomi ved kasseren

2013.10.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitets udvalget:

 

2013.10.04                                             Evt.

 

2013.10.05                                             Næste møde

 

 

 

 

 

eferat menighedsrådsmøde Rørup d. 21. august 2013

 

Tilstede: Merete Ahrenst, Anne Erlangsen, Karina Nielsen, Rikke Knudsen, Nina Nielsen

Gæster: Niels Vestergaard

Referent: Rikke Knudsen

 

2013.08.00    Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.08.01    Gravermeddelelser: Stendiger er ved at falde sammen, derfor tør graverne næsten ikke at fjerne ukrudt, da de er bange for at det hele styrter sammen. Der slås græs på trekanten på P-pladsen mod Gelstedvej. Lige nu klippes hæk mod Gelstedvej, der klippes buksbom. Dobbelte hække reguleres. Runddel beplantes i løbet af efteråret. Nyt toiletsæde, samt håndtørrer på toilet.

2013.08.02    Status på økonomi ved kassereren: Anne overdrager til Niels. Gennemgang af kvartalsrapport 01.01 – 30.06. 2013. Budget 2013 holdes med ca. 50%.

2013.08.03    Meddelser:

Formanden:

 • Merete var 20. august til budgetsamråd i Assens. Vi må nu gerne henlægge overskydende midler.
 • Der skal indhentes tilbud på en ny kedel til fyret i graverhuset – tre stk.
 • Fundraising drøftes på næste møde.
 • Provstiudvalgsvalg d. 27. august – orientering. Vi mødes kl. 18.30

Præsten:

 • Høst 15. september kl. 14.00 – Karina og Anne.
 • Aftensang d. 19. september kl. 19.00
 • Koncert d. 6. oktober kl. 19.00

Kirkeværge:

 • Intet at bemærke

Aktivitetsudvalg:

 • Sognetur d. 1. september
 • Halloween-gudstjeneste d. 27. oktober kl. 18.00. Pølsevogn og teatergruppen er bestilt. Pyntning af kirken drøftes på næste møde
 • Nina lægger kirkebladet hos Steen – samtlige kirkeblade bliver taget. Hjemmesiden bruges flittigt også hvad ang. kirkebladet.

2013.08.04    Evt: Intet at bemærke

2013.08.05    Næste møde: 25. september kl. 19.00

 


 

Referat Rørup menighedsrådsmøde, onsdag d. 29. maj 2013

Tilstede: Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Anne Erlangsen, Nina Nielsen, Rikke Knudsen

Gæster: Elisabeth Koch, Niels Vestergaard, Ann-Line Krag Kjer

 

2013.05.00        Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.05.01        Kirkesyn: Merete fortalte om opfølgning på kirkesynet. Der har været en håndværker ude at se på nogle af de ting som blev påpeget af bygningssagkyndige på kirkesynet.

2013.05.03        Graver meddelser:  Ann-Line har haft besøg af Elo og de to har haft en god snak sammen. Ann-Line fortalte at hun og Ingelise har set på graven der klaget over på menighedsmødet og de to fandt at gravens blomster var i en stand efter legatet, hvorefter menighedsrådet ikke foretager sig yderligere. Der har været stor ros til graverarbejdet fra rigtig mange brugere af kirkegården. Man er også glade for at kirken kan låses op og vises frem i dagtimerne.

2013.05.04        Anne overdrager til regnskabsføreren: Økonomien frem til d.d. gennemgået.

2013.05.05        Meddelser:

Formanden:

 • Provstilørdag i Assens 9. november med Hans Gammeltoft-Hansen.
 • Godt menighedsmøde – referatet ligger på hjemmesiden og trykkes i næste kirkeblad.
 • Kiratin har fundet borebiller i træværket i gulvene og tagkonstuktionen, der indhentes tilbud fra andre firmaer også inden der tages endelig afgørelse.
 • Sommerfest overdrages til aktivitetsudvalget
 • 23. august personalemøde sammen med Aarup

Præsten:

 • Fin 2. pinsedagsgudstjeneste – stor ros til graverne og til rådsmedlemmerne for al det praktiske.
 • ”Kaffe på kanden” – kirkegængerne slutter op om ideen.
 • Årsplan laves af Elisabeth og Rikke. Høst: kaffe og kage i våbenhuset.
 • Forslag fra Steen Kjær om at sløjfe vikarordningen på nogle gudstjenester om året tilsluttes.

 

Kirkeværge:

 • Karina og Ulla samarbejder og gennemgår alt vedr. gravsteder og indgåede aftaler, så der kommer orden på det i fremtiden. Graverne er i gang med at sætte numre på alle gravsteder, da over halvdelen af disse manglede nummerering.

Aktivitetsudvalg:

 • St. bededag 2014 arrangeres som 2013. Elisabeth undersøger om Trioen kan spille.

Eventuelt:

intet at bemærke

 

Næste menighedsrådsmøde 21. august

 

 

 

Menighedsrådsmøde Rørup, tirsdag d. 23. april 2013

Blev afholdt i graverhuset i forlængelse af kirkesynet

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Nina Nielsen, Merete Ahrenst, Carina Nielsen, Rikke Knudsen

Gæster: Poul Edvard, Elisabeth Koch, Ingelise Flöche Madsen, Erik Larsen

Referent: Rikke Knudsen

 

2013.04.00 Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

 

2013.04.01 Kirkesyn:

Kirke- og kirkegådssyn:

Der har været afholdt kirkesyn d. 23. april 2013 med bygningssagkyndige Poul Edvard inden menighedsrådsmødet. Formanden udarbejder et referat af synet som sendes til provsti udvalget. Bygningssagkyndige finder kirke og kirkegård i generel rimelig stand.

Tårnet: Menighedsrådet og bygningssagkyndige afventer at den nye provst indsættes, hvorefter denne og provstiudvalget inddrages i det videre forløb. Rådet ønsker at hvis det er muligt at klokkerne bevares på den midlertidige plads, hvilket, ifølge bygningssagkyndige er konstruktionsmæssigt, praktisk fremadrettet og økonomiske mest hensigtsmæssigt.

Varmen i kirken: Der ønskes en ny kedel til oliefyret, som ifølge bygningssagkyndiges undersøgelser vil reducere varmeudgiften årligt med minimum 10%. Menighedsrådet indhenter tre tilbud og derefter søges 5% midler hos provstiudvalget. Orgelkonsulent undersøger hvor meget temperaturen kan nedsættes i kirken uden at orgel og flygel tager skade.

 

2013.04.03 Graver meddelelser:

Ingelise fortalte at forårsblomsterne er blevet plantet. Ingelise og Karina arbejder med at få ajourført kirkegårdens aftaler, samt at få opdateret kirkegårdstegninger. Det fungerer fint på kirkegården med Ann-Line, som er at møde på kirkegården på hverdage, undtagen mandag som er fridag. Jesper er på Rørup kirkegård én-to dage i ugen med praktisk hjælp.

Gravermedhjælp Hans Kjær stopper d. 1. maj, da han har fået varigt arbejde – der er ansat en anden gravermedhjælp pr. 1. maj.

 

2013.04.04 Status på økonomi ved kasseren:

Anne overdrager til regnskabsføreren: Kvartalsrapport d. 1. januar 2013-31. marts 2013 udleveret og gennemgået – herefter godkendt og underskrevet.

Forslag til budget 2014 udleveret og drøftet – godkendt. Menighedsrådet bemyndiger formanden og kassereren at sende det tilrettede budget til provstiudvalget.

 

2013.04.05 Meddelelser:

1) Formanden:

Der er efter enighed i menighedsrådet sendt brev til provstiudvalget om aktindsigt i forbindelse med 5% middelansøgningen til provstiudvalget d. 22. januar. Menighedsrådet afventer svar fra provstiudvalget – både ang. aktindsigten og svar på ansøgningen.

Menighedsrådet henstiller til at der i ferieperioder og ved mange følgende helligdage laves en mere flexibel gudstjenesteplan, således der ikke afholdes så mange gudstjenester i perioden.

2) Præsten:

Konfirmandtilmelding i gang – foreløbig 17 tilmeldinger – Lærkeskolens elever afventes – evt. to konfirmationer samme søndag i 2014 på grund af pladsmangel.

Fin konfirmation 21. april – 11 konfirmander. Pyntning og praktisk forløb tilfredsstillende. Ros til personalet fra konfirmander, familier og andre kirkegængere.

3) Kirkeværge:

Ulla Svane Kraft fra Aarup menighedsråd og Karina arbejder med Gias sammen med Ingelise efter kursus. Der er fundet store mangler og rod i protokollerne, hvilket skal ordnes snarest! Ulla Svane Kraft træder til med hjælp.

4) Aktivitetsudvalget:

Pyntning af kirken til dåb, vielser og højtider blev drøftet.

 

2013.04.06 Evt:

Intet at bemærke

Det obligatoriske og lovpligtige menighedsmøde afholdes d. 22. maj i Borgerhuset kl. 19.00, hvor menighedsrådets  målsætninger og økonomi gennemgås.

Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes d. 29. maj kl. 19.00 i kælderen i Borgerhuset.

 

 

Referat Rørup menighedsrådsmøde, onsdag d. 27.03.2013 i Borgerhuset

 

 

 

Tilstede: Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Anne Erlangsen, Nina Nielsen, Rikke Knudsen.

 

Fraværende: Lene Graby

 

Gæster: Ingelise Flöche Madsen, Elisabeth Koch, Niels Vestergaard

 

 

 

2013.01.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

2013.01.01 Status på økonomi: Anne overdrager ordet til Niels Vestergaard

 

a)      Regnskabsføreren orienterer: Udleveret regnskab 2012 og budget 2013. Underskud 2012 på kr. 52.039,33. Regnskab sendt til screening hos revisor PWC. Revisionsprotokollat 2012 for Rørup kirkekasse godkendt. Det endelige regnskab 2012 underskrives af formand og kasserer når det er udarbejdet.

 

b)      Stiftavisen: Anne afmelder stiftavisen.

 

2013.01.02 Meddelelser:

 

1)      Formanden:

 

a)      Graversituation: Ingelise Flöche Madsen er fastansat som graver d. 1. april 2013. Ann-Line Krag Kjer er ansat som gravermedhjælper pr. 24. marts 2013 og Hans Kjær er ansat som gravermedhjælper pr. 1. april 2013, samt Jesper Nielsen er ansat i løntilskud pr. 1. april 2013

 

b)      5 % midler til dækning af graver udgifter til Vissenbjerg: Vi har endnu intet hørt fra 5% middelansøgningen vedr. de seneste års underskud/merforbrug af anlægsmidlerne på kr. 241.354 – Merete har rykket for svar hos stift og provstiudvalg for 20. marts og igen d. 26. marts 2013.

 

Karina, Anne, Merete og Niels var indkaldt til møde hos stiftskontorchef Asger Gewecke på stiftet d. 25. februar sammen med repræsentanter fra Vissenbjerg menighedsråd om den pr. 25. oktober 2011 indgåede graverkontrakt gældende 3 år.  Kontrakten var ulovlig fordi der var fortjeneste til Vissenbjerg på timerne, idet sognene imellem ikke må tjene på hinanden. Kontrakten blev efter forhandling ophævet med virkning pr. 1. marts og der ydes kompensation på kr. 40.000, samt halvdelen af traktorens værdi. Merete søger provstiudvalget om 5% midler til dækning af kompensationen og restværdi af anpart i traktoren.

 

c)       Projektbeskrivelse af tårn og oliefyr: Drøftes på kirkesynet d. 23. april med byggesagkyndig  Poul Edvard.

 

d)      Maskinindkøb: Der er indkøbt maskiner til kirkegården.

 

e)      Menighedsrådet er et offentligt ombud: Spørgsmålet er blevet stillet til formanden: Undersøgt hos landsforeningen af menighedsråd med svaret: Menighedsrådet er hverken et offentligt eller borgerligt ombud, men et kirkeligt tillidshverv.

 

2)      Præsten:

 

a)      Konfirmandgospel: 3. marts – rigtigt godt arrangement. Holdes igen næste år d. 16. marts. Konfirmanderne var vældig glade og hyggede sig.

 

b)      Konfirmation:  21. april, Nina og Merete. Ingelise aftaler hvornår man mødes. To gravere på arbejde også.

 

c)       St. Bededag 25. april kl. 19.00: Tre kaffedamer hjælper til i Borgerhuset. Merete bestiller hveder og der indkøbes smør og marmelade.  

 

d)      2. pinsedag: 20. maj kl. 12.00. Der serveres kartoffelsalat og frikadeller. Der serveres ikke kage. Dorte og Nina bager brød. Telt og andet praktisk drøftes på næste møde

 

3)      Kirkeværge:  Ingelise, Karina og Ulla har været på Gias kursus

 

a)      Alarm system: Er installeret.

 

b)      Gravstedsaftale: Karina orienterede

 

 

 

4)      Aktivitetsudvalget: Nina har talt med Dorte ang. sognetur 1. september. Turen går til ”den gamle grænsekro”, bagefter Haderslev domkirke, kaffe og kage. Opsamling og aflevering i Rørup – nede ved Steen.

 

2013.01.03Eventuelt: intet at bemærke

 

2013.01.04 Næste møde: 23. april graverhuset kl. 15.30 og derefter menighedsrådsmøde kl. 17.00, da byggesagkyndig Poul Edvard deltager i mødet.

Menighedsmøde d. 22. maj kl. 19.00 i Borgerhuset - Merete reserverer og annoncerer i avisen.

 

 

 Referat fællesrådsmøde d. 13. februar i Sognelokalerne                                                               

                                                                                                            

Tilstede: Jan Julin, Annette Henderson, Nina Nielsen, Karina Nielsen, Merethe Plesner Ahrenst, Anne Erlangsen, Niels Vestergaard, Ingelise Flöche Madsen, Heidi Kimer Rasmussen, Henrik Kimer Madsen, Lars Hansen, Dorte Lindekilde Lønne, Christa Jørgensen, Marlene Hildebrandt, Rikke Knudsen

 

2013.02.00

 

Afbud:

 

Lene Graby, Ulla Svane Kraft. Christa Jørgensen, suppleant, træder til i stedet for Lene Graby

2013.02.01

 

Godk. Dagsorden

 

 

 Punkt 2013.02.08 med lukket møde tilføjes.

2013.02.02

 

Referent

Rikke Knudsen

2013.02.03

 

Velkomst og præsentation

Præsentation rundt om bordet

2013.02.04

 

 

20. maj 2013 Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag i Rørup. Overdraget til Elisabeth og Rikke som tovholdere. Gudstjenesten flyttes til kl. 12.00. Det blev besluttet af rådenes side at gudstjenesten afholdes mellem Aarup og Rørup – Rikke giver be-sked til Vissenbjergs præster.

2013.02.05

 

 

It skrivebordet fælles gennemgang

 

En gennemgang fandt sted.

2013.02.06

 

Graver - evt samarbejde

Gennemgang af graversituationen i de to sogne. En drøftelse fandt sted.

2013.02.07

 

 

Samarbejde omkring sognetur

Fællessognetur d. 1. september. Aktivitetsudvalgene planlægger

2013.02.08

 

Lukket møde

 

 

 

 

 

2013.02.08

 

 

Evt.

 

Personalemøde d. 31. maj kl. 19.00

 

 

 

 

 

Dagsorden til den 09. 01. 2013

Rørup borgerhus kl. 1900

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Nina Nielsen, Ingrid Mehl-Pedersen, Jørgen Pedersen, Karina Nielsen, Merete Ahrenst, Elisabeth Koch, Niels Vestergaard, Rikke Knudsen

Afbud: Lene Graby

 

2013.01.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.01.01 Status på økonomi ved Niels Vestergaard: Uddeling af kvartalsrapport pr. 31. 12. 2012. Underskud på kr. 71.913.45. Merete har sendt ansøgning om 5% midler til provstiet til dækning af underskud for de forgangne tre år.  

2013.01.02 Meddelelser:

1)    Formanden:

a)    Oprydning af overdragelsesmateriale: Søndag d. 3. februar kl. 9.00 i Sognelokalerne.

b)    Projektbeskrivelse af tårn og oliefyr på begyndt, hvem melder sig til at læse det igennem? Vi venter på tilbagemelding fra Poul Edward

 

2)    Præsten:

a)    Julen gik godt – flot tilslutning. Positive tilbagemeldinger på gudstjenestetidspunkt 14.15. Elisabeth sørger for trompetist til juleaften 2013.

b)    Nytår: godt tidspunkt 14.30. Ros til kransekagen.

3)    Kirkeværge:

a)    Tilbud på alarmer og nøglesystemer: Karina undersøger nærmere ang. nyt alarmsystem og nøglesystem.

b)    Hauge energi: De kontaktes igen for yderligere information.

 

4)    Aktivitetsudvalget:

Elisabeth:

a)    Kyndelmisse kl. 16.00 med Voksenkoret: Boller og ost: Anne og Merete, Ingrid brygger kaffe og the

b)    Spaghettigudstjeneste 28. februar: Nina, Merete og Anne laver maden

c)    St. Bededag d. 25. april kl. 19.00 i Rørup kirke: Merete og Anne

d)    2. pinsedag 20. maj: drøftes på fællesmenighedsrådsmødet

 

2013.01.03                                         

Eventuelt: Sommerfest 7. juni for personalet og menighedsrådet, nærmere info senere.

2013.01.04 Næste møde: 13. februar Aarup Sognelokaler kl. 1900 Aarup menighedsråd står for arrangementet. Dagsorden følger.

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmøde i Rørup menighedsråd

 

Onsdag d. 5. december kl. 19.00 i Borgerhuset

 

Tilstede: Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Anne Erlangsen, Lene Graby, Nina Nielsen, Rikke Knudsen, Niels Vestergaard, Ivan Flyckt Sørensen, Jens Bartholin

 

Referent: Rikke Knudsen

 

2012.12.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt   

 

2012.12.01 Status økonomi ved Anne:

 

Overdrager gennemgangen til Niels Vestergaard. Det foreløbige regnskab pr. 30. november 2012 blev gennemgået. Der laves et regnskab 2012 med anmærkninger, som sendes til provstiet.

 

2012.12.02 Meddelser:

 

Formand:

 

 • ·         God søndag d. 2. december 2012 i Rørup kirke. Ros til den nye folder og til det nye kirkeblad.
 • ·         5 punkts plan:
 • ·         Tårnet: Bygningssagkyndige Poul Edvard vil gerne med til næste møde.
 • ·         Varmeforbrug: Bygningssagkyndige Poul Edvard vil gerne med til næste møde.
 • ·         Samarbejde: Rent indkøbsmæssigt PT.
 • ·         Åbenhed: Hjemmeside og dagsorden/referat i glasburet ved Rørup kirke.
 • Graver: Kontrakten med Vissenbjerg findes og gennemgås næste gang. Anne taler med Ingrid ang. ”graverpunktet” på 5 punkts planen.

 

Præst:

 

 • Opdatering af hjemmesiden og Facebooksiden.
 • Lærkeskolens juleafslutning d. 19. december – der er bagt pebernødder. Ingrid køber sodavand
 • Julegaver personale indkøbes
 • Annonce vedr. jul og nytår i Folkebladet – fælles med Aarup
 • Nytår 31. december 14.30 – Lisbet, Lene og Nina
 • H3K d. 6. januar 16.00 – Karina og Anne – Merete bager
 • Kyndelmisse med Voksenkoret d. 3. februar kl. 16.00 – hjælpere findes på januarmødet
 • Spaghetti torsdag d. 28. februar kl. 17.00 – Borgerhuset bestilt hos Ivan – hjælpere findes på januarmødet
 • Bededagsaften d- 25. april: Koncert ved Elisabeth+musikere, - derefter Bededagsarrangement i samarbejde med Sogneforeningen i Borgerhuset – Elisabeth tovholder i samarbejdet. Aktivitetsudvalget holder møde ang. det praktiske i foråret.
 • Kaffe på kanden – Rikke aftaler med Ingrid at der brygges kaffe efter hver gudstjeneste

 

 

 

Kirkeværge:

 

 • Hauges energi kontaktes for energirapport
 • Der indhentes tilbud på alarm til kirken og graverhuset hos G4S og hos Falck

 

Aktivitetsudvalg:

 

 • Nina indkalder aktivitetsudvalget til møde i januar 2013

 

2012.12.03 Eventuelt:

 

 • Tilbud på leje af Borgerhuset til 10 møder i kælderen: kr. 250 pr. måned – i alt kr.2500 p.a.
 • Tilbud på leje af Borgerhuset til 5 møder i den store sal: Kr. 500 pr. arrangement, samt kr.350 – i alt kr 4250 p.a.

 

Næste møde 9. januar 2013 kl. 19.00 i Borgerhusets kælder

 

 

 

 

 

Hej Alle

 

Vi vil gerne inviter til fælles menighedsrådsmøde.

Formålet med mødet er samarbejdsmuligheder.

 

Vel mødet

 

Jan og Merete

 

 

2013.11.00

 

Afbud:

 

 

2013.11.01

 

Godk. Dagsorden

 

 

 

2013.11.02

 

Referent

 

 

2013.11.03

 

samarbejdsmuligheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.11.04

 

 

Evt.

 

 

 

 

Dagsorden til den 12.11.2013

Rørup kirke gravehus kl. 1900

 

2013.11.00 Godkendelse af dagsorden

2013.11.01 Graver meddelelser

2013.11.02 Status på økonomi ved kasseren

2013.11.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitets udvalget:

 

2013.11.04                                             Konstituering

 

2013.11.04                                             Evt.

 

2013.11.08                                             Næste møde

 

Referat Rørup menighedsrådsmøde, torsdag d. 10. oktober i Sognelokalerne

Tilstede: Nina Nielsen, Marlene Hildebrandt, Merete Ahrenst, Anne Erlangsen, Karina Nielsen, Rikke Knudsen.

Gæst: Ann-Line Krag Kjer, Niels Vestergaard

 

Referent: Rikke Knudsen

 

2013.10.00        Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.10.01        Gravermeddelser:

Ann-Line tæller op på bænke der er ønskeligt. Ligeledes mangler stativ til vaser – dette kan indkøbes. Der gives tilladelse til at der indkøbes arbejdstøj til graveren. Der graves buskbom op i øjeblikket.

2013.10.02        Status på økonomi og revisionsprotokollat:

 • Kvartalsrapport til og med 30.09 2013 blev gennemgået og godkendt. Der er et overskud de første tre kvartaler.
 • Revisionsprotokollat og regnskab gennemgået og underskrevet. Kommentarer fra Merete Ahrenst medsendes til provstiudvalget.
 • Budget 2014 rettes til næste møde – samlet kirkelig ligning på kr. 1.4 millioner.

 

2013.10.03        Meddelser:

 

Formanden:    Intet at bemærke

 

Præst:                Konfirmander og minikonfirmander har begyndt undervisningen. Julekrybbespil d. 12. december kl. 18.30 – bus bestilles. Julesange d. 19. december kl. 19.00. Adventsgudstjeneste søndag d. 1. december kl. 16.00 med voksenkor.

 

Kirkeværge:    Klagesag drøftet – menighedsrådet finder ikke grund til at foretage sig yderligere. Ny adresse på kirkeværgen, Karina Nielsen, Salbrovad 45, 5610 Assens.

 

Aktivitetsudvalg: Salmemaraton i februar – forespørge Erik Larsen om fortælling om kirken.

Halloweengudstjeneste – Nina er tovholder og har kontakt til pølsemanden. Ann-Line køber sodavand og aftaler med hvornår Kuno kommer og pynter kirken.

 

2013.10.04        Eventuelt: Intet at bemærke

2013.10.05        14. november 2013

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til den 10.10.2013

Sognelokalerne, Bredgade 78 kl. 1900

 

2013.10.00 Godkendelse af dagsorden

2013.10.01 Graver meddelelser

2013.10.02 Status på økonomi ved kasseren

2013.10.03 Meddelelser:

1)      Formanden

2)      Præsten:

3)      Kirkeværge:

4)      Aktivitets udvalget:

 

2013.10.04                                             Evt.

 

2013.10.05                                             Næste møde

 

 

 

 

 

eferat menighedsrådsmøde Rørup d. 21. august 2013

 

Tilstede: Merete Ahrenst, Anne Erlangsen, Karina Nielsen, Rikke Knudsen, Nina Nielsen

Gæster: Niels Vestergaard

Referent: Rikke Knudsen

 

2013.08.00    Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.08.01    Gravermeddelelser: Stendiger er ved at falde sammen, derfor tør graverne næsten ikke at fjerne ukrudt, da de er bange for at det hele styrter sammen. Der slås græs på trekanten på P-pladsen mod Gelstedvej. Lige nu klippes hæk mod Gelstedvej, der klippes buksbom. Dobbelte hække reguleres. Runddel beplantes i løbet af efteråret. Nyt toiletsæde, samt håndtørrer på toilet.

2013.08.02    Status på økonomi ved kassereren: Anne overdrager til Niels. Gennemgang af kvartalsrapport 01.01 – 30.06. 2013. Budget 2013 holdes med ca. 50%.

2013.08.03    Meddelser:

Formanden:

 • Merete var 20. august til budgetsamråd i Assens. Vi må nu gerne henlægge overskydende midler.
 • Der skal indhentes tilbud på en ny kedel til fyret i graverhuset – tre stk.
 • Fundraising drøftes på næste møde.
 • Provstiudvalgsvalg d. 27. august – orientering. Vi mødes kl. 18.30

Præsten:

 • Høst 15. september kl. 14.00 – Karina og Anne.
 • Aftensang d. 19. september kl. 19.00
 • Koncert d. 6. oktober kl. 19.00

Kirkeværge:

 • Intet at bemærke

Aktivitetsudvalg:

 • Sognetur d. 1. september
 • Halloween-gudstjeneste d. 27. oktober kl. 18.00. Pølsevogn og teatergruppen er bestilt. Pyntning af kirken drøftes på næste møde
 • Nina lægger kirkebladet hos Steen – samtlige kirkeblade bliver taget. Hjemmesiden bruges flittigt også hvad ang. kirkebladet.

2013.08.04    Evt: Intet at bemærke

2013.08.05    Næste møde: 25. september kl. 19.00

 


 

Referat Rørup menighedsrådsmøde, onsdag d. 29. maj 2013

Tilstede: Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Anne Erlangsen, Nina Nielsen, Rikke Knudsen

Gæster: Elisabeth Koch, Niels Vestergaard, Ann-Line Krag Kjer

 

2013.05.00        Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.05.01        Kirkesyn: Merete fortalte om opfølgning på kirkesynet. Der har været en håndværker ude at se på nogle af de ting som blev påpeget af bygningssagkyndige på kirkesynet.

2013.05.03        Graver meddelser:  Ann-Line har haft besøg af Elo og de to har haft en god snak sammen. Ann-Line fortalte at hun og Ingelise har set på graven der klaget over på menighedsmødet og de to fandt at gravens blomster var i en stand efter legatet, hvorefter menighedsrådet ikke foretager sig yderligere. Der har været stor ros til graverarbejdet fra rigtig mange brugere af kirkegården. Man er også glade for at kirken kan låses op og vises frem i dagtimerne.

2013.05.04        Anne overdrager til regnskabsføreren: Økonomien frem til d.d. gennemgået.

2013.05.05        Meddelser:

Formanden:

 • Provstilørdag i Assens 9. november med Hans Gammeltoft-Hansen.
 • Godt menighedsmøde – referatet ligger på hjemmesiden og trykkes i næste kirkeblad.
 • Kiratin har fundet borebiller i træværket i gulvene og tagkonstuktionen, der indhentes tilbud fra andre firmaer også inden der tages endelig afgørelse.
 • Sommerfest overdrages til aktivitetsudvalget
 • 23. august personalemøde sammen med Aarup

Præsten:

 • Fin 2. pinsedagsgudstjeneste – stor ros til graverne og til rådsmedlemmerne for al det praktiske.
 • ”Kaffe på kanden” – kirkegængerne slutter op om ideen.
 • Årsplan laves af Elisabeth og Rikke. Høst: kaffe og kage i våbenhuset.
 • Forslag fra Steen Kjær om at sløjfe vikarordningen på nogle gudstjenester om året tilsluttes.

 

Kirkeværge:

 • Karina og Ulla samarbejder og gennemgår alt vedr. gravsteder og indgåede aftaler, så der kommer orden på det i fremtiden. Graverne er i gang med at sætte numre på alle gravsteder, da over halvdelen af disse manglede nummerering.

Aktivitetsudvalg:

 • St. bededag 2014 arrangeres som 2013. Elisabeth undersøger om Trioen kan spille.

Eventuelt:

intet at bemærke

 

Næste menighedsrådsmøde 21. august

 

 

 

Menighedsrådsmøde Rørup, tirsdag d. 23. april 2013

Blev afholdt i graverhuset i forlængelse af kirkesynet

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Nina Nielsen, Merete Ahrenst, Carina Nielsen, Rikke Knudsen

Gæster: Poul Edvard, Elisabeth Koch, Ingelise Flöche Madsen, Erik Larsen

Referent: Rikke Knudsen

 

2013.04.00 Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

 

2013.04.01 Kirkesyn:

Kirke- og kirkegådssyn:

Der har været afholdt kirkesyn d. 23. april 2013 med bygningssagkyndige Poul Edvard inden menighedsrådsmødet. Formanden udarbejder et referat af synet som sendes til provsti udvalget. Bygningssagkyndige finder kirke og kirkegård i generel rimelig stand.

Tårnet: Menighedsrådet og bygningssagkyndige afventer at den nye provst indsættes, hvorefter denne og provstiudvalget inddrages i det videre forløb. Rådet ønsker at hvis det er muligt at klokkerne bevares på den midlertidige plads, hvilket, ifølge bygningssagkyndige er konstruktionsmæssigt, praktisk fremadrettet og økonomiske mest hensigtsmæssigt.

Varmen i kirken: Der ønskes en ny kedel til oliefyret, som ifølge bygningssagkyndiges undersøgelser vil reducere varmeudgiften årligt med minimum 10%. Menighedsrådet indhenter tre tilbud og derefter søges 5% midler hos provstiudvalget. Orgelkonsulent undersøger hvor meget temperaturen kan nedsættes i kirken uden at orgel og flygel tager skade.

 

2013.04.03 Graver meddelelser:

Ingelise fortalte at forårsblomsterne er blevet plantet. Ingelise og Karina arbejder med at få ajourført kirkegårdens aftaler, samt at få opdateret kirkegårdstegninger. Det fungerer fint på kirkegården med Ann-Line, som er at møde på kirkegården på hverdage, undtagen mandag som er fridag. Jesper er på Rørup kirkegård én-to dage i ugen med praktisk hjælp.

Gravermedhjælp Hans Kjær stopper d. 1. maj, da han har fået varigt arbejde – der er ansat en anden gravermedhjælp pr. 1. maj.

 

2013.04.04 Status på økonomi ved kasseren:

Anne overdrager til regnskabsføreren: Kvartalsrapport d. 1. januar 2013-31. marts 2013 udleveret og gennemgået – herefter godkendt og underskrevet.

Forslag til budget 2014 udleveret og drøftet – godkendt. Menighedsrådet bemyndiger formanden og kassereren at sende det tilrettede budget til provstiudvalget.

 

2013.04.05 Meddelelser:

1) Formanden:

Der er efter enighed i menighedsrådet sendt brev til provstiudvalget om aktindsigt i forbindelse med 5% middelansøgningen til provstiudvalget d. 22. januar. Menighedsrådet afventer svar fra provstiudvalget – både ang. aktindsigten og svar på ansøgningen.

Menighedsrådet henstiller til at der i ferieperioder og ved mange følgende helligdage laves en mere flexibel gudstjenesteplan, således der ikke afholdes så mange gudstjenester i perioden.

2) Præsten:

Konfirmandtilmelding i gang – foreløbig 17 tilmeldinger – Lærkeskolens elever afventes – evt. to konfirmationer samme søndag i 2014 på grund af pladsmangel.

Fin konfirmation 21. april – 11 konfirmander. Pyntning og praktisk forløb tilfredsstillende. Ros til personalet fra konfirmander, familier og andre kirkegængere.

3) Kirkeværge:

Ulla Svane Kraft fra Aarup menighedsråd og Karina arbejder med Gias sammen med Ingelise efter kursus. Der er fundet store mangler og rod i protokollerne, hvilket skal ordnes snarest! Ulla Svane Kraft træder til med hjælp.

4) Aktivitetsudvalget:

Pyntning af kirken til dåb, vielser og højtider blev drøftet.

 

2013.04.06 Evt:

Intet at bemærke

Det obligatoriske og lovpligtige menighedsmøde afholdes d. 22. maj i Borgerhuset kl. 19.00, hvor menighedsrådets  målsætninger og økonomi gennemgås.

Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes d. 29. maj kl. 19.00 i kælderen i Borgerhuset.

 

 

Referat Rørup menighedsrådsmøde, onsdag d. 27.03.2013 i Borgerhuset

 

 

 

Tilstede: Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Anne Erlangsen, Nina Nielsen, Rikke Knudsen.

 

Fraværende: Lene Graby

 

Gæster: Ingelise Flöche Madsen, Elisabeth Koch, Niels Vestergaard

 

 

 

2013.01.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

2013.01.01 Status på økonomi: Anne overdrager ordet til Niels Vestergaard

 

a)      Regnskabsføreren orienterer: Udleveret regnskab 2012 og budget 2013. Underskud 2012 på kr. 52.039,33. Regnskab sendt til screening hos revisor PWC. Revisionsprotokollat 2012 for Rørup kirkekasse godkendt. Det endelige regnskab 2012 underskrives af formand og kasserer når det er udarbejdet.

 

b)      Stiftavisen: Anne afmelder stiftavisen.

 

2013.01.02 Meddelelser:

 

1)      Formanden:

 

a)      Graversituation: Ingelise Flöche Madsen er fastansat som graver d. 1. april 2013. Ann-Line Krag Kjer er ansat som gravermedhjælper pr. 24. marts 2013 og Hans Kjær er ansat som gravermedhjælper pr. 1. april 2013, samt Jesper Nielsen er ansat i løntilskud pr. 1. april 2013

 

b)      5 % midler til dækning af graver udgifter til Vissenbjerg: Vi har endnu intet hørt fra 5% middelansøgningen vedr. de seneste års underskud/merforbrug af anlægsmidlerne på kr. 241.354 – Merete har rykket for svar hos stift og provstiudvalg for 20. marts og igen d. 26. marts 2013.

 

Karina, Anne, Merete og Niels var indkaldt til møde hos stiftskontorchef Asger Gewecke på stiftet d. 25. februar sammen med repræsentanter fra Vissenbjerg menighedsråd om den pr. 25. oktober 2011 indgåede graverkontrakt gældende 3 år.  Kontrakten var ulovlig fordi der var fortjeneste til Vissenbjerg på timerne, idet sognene imellem ikke må tjene på hinanden. Kontrakten blev efter forhandling ophævet med virkning pr. 1. marts og der ydes kompensation på kr. 40.000, samt halvdelen af traktorens værdi. Merete søger provstiudvalget om 5% midler til dækning af kompensationen og restværdi af anpart i traktoren.

 

c)       Projektbeskrivelse af tårn og oliefyr: Drøftes på kirkesynet d. 23. april med byggesagkyndig  Poul Edvard.

 

d)      Maskinindkøb: Der er indkøbt maskiner til kirkegården.

 

e)      Menighedsrådet er et offentligt ombud: Spørgsmålet er blevet stillet til formanden: Undersøgt hos landsforeningen af menighedsråd med svaret: Menighedsrådet er hverken et offentligt eller borgerligt ombud, men et kirkeligt tillidshverv.

 

2)      Præsten:

 

a)      Konfirmandgospel: 3. marts – rigtigt godt arrangement. Holdes igen næste år d. 16. marts. Konfirmanderne var vældig glade og hyggede sig.

 

b)      Konfirmation:  21. april, Nina og Merete. Ingelise aftaler hvornår man mødes. To gravere på arbejde også.

 

c)       St. Bededag 25. april kl. 19.00: Tre kaffedamer hjælper til i Borgerhuset. Merete bestiller hveder og der indkøbes smør og marmelade.  

 

d)      2. pinsedag: 20. maj kl. 12.00. Der serveres kartoffelsalat og frikadeller. Der serveres ikke kage. Dorte og Nina bager brød. Telt og andet praktisk drøftes på næste møde

 

3)      Kirkeværge:  Ingelise, Karina og Ulla har været på Gias kursus

 

a)      Alarm system: Er installeret.

 

b)      Gravstedsaftale: Karina orienterede

 

 

 

4)      Aktivitetsudvalget: Nina har talt med Dorte ang. sognetur 1. september. Turen går til ”den gamle grænsekro”, bagefter Haderslev domkirke, kaffe og kage. Opsamling og aflevering i Rørup – nede ved Steen.

 

2013.01.03Eventuelt: intet at bemærke

 

2013.01.04 Næste møde: 23. april graverhuset kl. 15.30 og derefter menighedsrådsmøde kl. 17.00, da byggesagkyndig Poul Edvard deltager i mødet.

Menighedsmøde d. 22. maj kl. 19.00 i Borgerhuset - Merete reserverer og annoncerer i avisen.

 

 

 Referat fællesrådsmøde d. 13. februar i Sognelokalerne                                                               

                                                                                                            

Tilstede: Jan Julin, Annette Henderson, Nina Nielsen, Karina Nielsen, Merethe Plesner Ahrenst, Anne Erlangsen, Niels Vestergaard, Ingelise Flöche Madsen, Heidi Kimer Rasmussen, Henrik Kimer Madsen, Lars Hansen, Dorte Lindekilde Lønne, Christa Jørgensen, Marlene Hildebrandt, Rikke Knudsen

 

2013.02.00

 

Afbud:

 

Lene Graby, Ulla Svane Kraft. Christa Jørgensen, suppleant, træder til i stedet for Lene Graby

2013.02.01

 

Godk. Dagsorden

 

 

 Punkt 2013.02.08 med lukket møde tilføjes.

2013.02.02

 

Referent

Rikke Knudsen

2013.02.03

 

Velkomst og præsentation

Præsentation rundt om bordet

2013.02.04

 

 

20. maj 2013 Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag i Rørup. Overdraget til Elisabeth og Rikke som tovholdere. Gudstjenesten flyttes til kl. 12.00. Det blev besluttet af rådenes side at gudstjenesten afholdes mellem Aarup og Rørup – Rikke giver be-sked til Vissenbjergs præster.

2013.02.05

 

 

It skrivebordet fælles gennemgang

 

En gennemgang fandt sted.

2013.02.06

 

Graver - evt samarbejde

Gennemgang af graversituationen i de to sogne. En drøftelse fandt sted.

2013.02.07

 

 

Samarbejde omkring sognetur

Fællessognetur d. 1. september. Aktivitetsudvalgene planlægger

2013.02.08

 

Lukket møde

 

 

 

 

 

2013.02.08

 

 

Evt.

 

Personalemøde d. 31. maj kl. 19.00

 

 

 

 

 

Dagsorden til den 09. 01. 2013

Rørup borgerhus kl. 1900

 

Tilstede: Anne Erlangsen, Nina Nielsen, Ingrid Mehl-Pedersen, Jørgen Pedersen, Karina Nielsen, Merete Ahrenst, Elisabeth Koch, Niels Vestergaard, Rikke Knudsen

Afbud: Lene Graby

 

2013.01.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2013.01.01 Status på økonomi ved Niels Vestergaard: Uddeling af kvartalsrapport pr. 31. 12. 2012. Underskud på kr. 71.913.45. Merete har sendt ansøgning om 5% midler til provstiet til dækning af underskud for de forgangne tre år.  

2013.01.02 Meddelelser:

1)    Formanden:

a)    Oprydning af overdragelsesmateriale: Søndag d. 3. februar kl. 9.00 i Sognelokalerne.

b)    Projektbeskrivelse af tårn og oliefyr på begyndt, hvem melder sig til at læse det igennem? Vi venter på tilbagemelding fra Poul Edward

 

2)    Præsten:

a)    Julen gik godt – flot tilslutning. Positive tilbagemeldinger på gudstjenestetidspunkt 14.15. Elisabeth sørger for trompetist til juleaften 2013.

b)    Nytår: godt tidspunkt 14.30. Ros til kransekagen.

3)    Kirkeværge:

a)    Tilbud på alarmer og nøglesystemer: Karina undersøger nærmere ang. nyt alarmsystem og nøglesystem.

b)    Hauge energi: De kontaktes igen for yderligere information.

 

4)    Aktivitetsudvalget:

Elisabeth:

a)    Kyndelmisse kl. 16.00 med Voksenkoret: Boller og ost: Anne og Merete, Ingrid brygger kaffe og the

b)    Spaghettigudstjeneste 28. februar: Nina, Merete og Anne laver maden

c)    St. Bededag d. 25. april kl. 19.00 i Rørup kirke: Merete og Anne

d)    2. pinsedag 20. maj: drøftes på fællesmenighedsrådsmødet

 

2013.01.03                                         

Eventuelt: Sommerfest 7. juni for personalet og menighedsrådet, nærmere info senere.

2013.01.04 Næste møde: 13. februar Aarup Sognelokaler kl. 1900 Aarup menighedsråd står for arrangementet. Dagsorden følger.

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmøde i Rørup menighedsråd

 

Onsdag d. 5. december kl. 19.00 i Borgerhuset

 

Tilstede: Merete Ahrenst, Karina Nielsen, Anne Erlangsen, Lene Graby, Nina Nielsen, Rikke Knudsen, Niels Vestergaard, Ivan Flyckt Sørensen, Jens Bartholin

 

Referent: Rikke Knudsen

 

2012.12.00 Godkendelse af dagsorden: Godkendt   

 

2012.12.01 Status økonomi ved Anne:

 

Overdrager gennemgangen til Niels Vestergaard. Det foreløbige regnskab pr. 30. november 2012 blev gennemgået. Der laves et regnskab 2012 med anmærkninger, som sendes til provstiet.

 

2012.12.02 Meddelser:

 

Formand:

 

 • ·         God søndag d. 2. december 2012 i Rørup kirke. Ros til den nye folder og til det nye kirkeblad.
 • ·         5 punkts plan:
 • ·         Tårnet: Bygningssagkyndige Poul Edvard vil gerne med til næste møde.
 • ·         Varmeforbrug: Bygningssagkyndige Poul Edvard vil gerne med til næste møde.
 • ·         Samarbejde: Rent indkøbsmæssigt PT.
 • ·         Åbenhed: Hjemmeside og dagsorden/referat i glasburet ved Rørup kirke.
 • Graver: Kontrakten med Vissenbjerg findes og gennemgås næste gang. Anne taler med Ingrid ang. ”graverpunktet” på 5 punkts planen.

 

Præst:

 

 • Opdatering af hjemmesiden og Facebooksiden.
 • Lærkeskolens juleafslutning d. 19. december – der er bagt pebernødder. Ingrid køber sodavand
 • Julegaver personale indkøbes
 • Annonce vedr. jul og nytår i Folkebladet – fælles med Aarup
 • Nytår 31. december 14.30 – Lisbet, Lene og Nina
 • H3K d. 6. januar 16.00 – Karina og Anne – Merete bager
 • Kyndelmisse med Voksenkoret d. 3. februar kl. 16.00 – hjælpere findes på januarmødet
 • Spaghetti torsdag d. 28. februar kl. 17.00 – Borgerhuset bestilt hos Ivan – hjælpere findes på januarmødet
 • Bededagsaften d- 25. april: Koncert ved Elisabeth+musikere, - derefter Bededagsarrangement i samarbejde med Sogneforeningen i Borgerhuset – Elisabeth tovholder i samarbejdet. Aktivitetsudvalget holder møde ang. det praktiske i foråret.
 • Kaffe på kanden – Rikke aftaler med Ingrid at der brygges kaffe efter hver gudstjeneste

 

 

 

Kirkeværge:

 

 • Hauges energi kontaktes for energirapport
 • Der indhentes tilbud på alarm til kirken og graverhuset hos G4S og hos Falck

 

Aktivitetsudvalg:

 

 • Nina indkalder aktivitetsudvalget til møde i januar 2013

 

2012.12.03 Eventuelt:

 

 • Tilbud på leje af Borgerhuset til 10 møder i kælderen: kr. 250 pr. måned – i alt kr.2500 p.a.
 • Tilbud på leje af Borgerhuset til 5 møder i den store sal: Kr. 500 pr. arrangement, samt kr.350 – i alt kr 4250 p.a.

 

Næste møde 9. januar 2013 kl. 19.00 i Borgerhusets kælder