Rørup menighedsråd

Konst. formand/Seketrær/Sognepræst:

Rikke Steen Knudsen
Kirkegade 5A
5560  Aarup
Tlf. 6443 1643
Mail: rsk@km.dk

 

Konst. næstformand:

Lis Hvidt
Gelstedvej 27
5560 Aarup 

 

Kirkeværge:

Elo Skovhus Christensen
Tværvej 1
5560 Aarup
Mobil: 2441 9328
Mail: eloskovhus@live.dk

 

Kasserer:

Annelise Hauge Madsen
Kastanievej 7
5560  Aarup
Tlf.: 2286 8654
Mail: madserup@madsen.mail.dk

 

Kontaktperson:

Lotte Næsted
Gl.Etterup 8
Etterup
5560 Aarup
Tlf.: 61 11 30 34
Mail: lotte.naested@gmail.com

  

Medlem:

Thorben Jørgensen

 

 

Formand (orlov):

Nina Lykkegaard Nielsen
Dybmosevej 7
Dybmose
5560  Aarup
Tlf.: 2840 8497
Mail: lykkegaard.nielsen@gmail.com

 

 

 

Regskabsfører: (ikke medlem)

Niels Vestergaard 

 

Udvalg:

 

Aktivitetsudvalg:

Alle medlemmer

 

Kirkegårdsudvalg:

Alle medlemmer

 

Præstegårdsudvalg:

Nina Lykkegaard Nielsen

 

Valgbestyrelse:

Nina Lykkegaard Nielsen (formand for valgbestyrelsen)
Lis Hvidt
Annelise Hauge Madsen