Syngepigerne

SYNGEPIGERNE

AARUP/RØRUP KIRKERS BØRNE – og UNGDOMSKOR.

Gennem de seneste 7 år har der været børne – og ungdomskorarbejde i Aarup og Rørup Pastorat under ledelse af organist Elisabeth Koch.

Koret består pt. af børn og unge i alderen 10 til 19 år hvoraf en del har sunget i flere sæsoner.

Koret medvirker til forskellige højtider i de 2 kirker: høst, miniafslutning, fastelavn, palmesøndag, spaghettigudstjenester, juleaften og konfirmationer samt til luciaoptog i Aarup kirke og på plejehjemmet.

Kormedlemmerne kan deltage i korstævner arrangeret af Folkekirkens Ungdomskor. Her har nogle af højdepunkterne været stævnet med Sigurd Barrett og korrejsen til Bruxelles og Luxemburg.

Koret samarbejder med andre lignende kirkekor på Vestfyn. Senest med koret fra Barløse/ Sandager/ Holevad.

----------------------------------------------------------------------------
Syngepigerne øver hver onsdag fra kl. 15.15 til kl. 16.15 i Sognehuset, Kirkegade 5A, Aarup.

Henvendelse kan ske til Elisabeth Koch tlf. 2483 5848.