Rørup menighedsråd

Formand:

Nina Lykkegaard Nielsen
Dybmosevej 7
Dybmose
5560  Aarup
Tlf.: 2840 8497
Mail: lykkegaard.nielsen@gmail.com

 

Næstformand/Sekretær:

Niels-Ivar Kamp Eriksen
Lupinvej 16
Grønnemose
5560  Aarup
Tlf.: 4028 1604
Mail: nieiksen@newmail.dk

 

Kirkeværge:

Elo Skovhus Christensen
Violvej 3
Grønnemose
5560 Aarup
Tlf 6443 3028
Mobil: 2441 9328
Mail: eloskovhus@live.dk

 

Kontaktperson:

Lotte Næsted
Gl.Etterup 8
Etterup
5560 Aarup
Tlf.: 6443 1190
Mail:

 

Kasserer:

Annelise Hauge Madsen
Kastanievej 7
5560  Aarup
Tlf.: 2286 8654
Mail: madserup@madsen.mail.dk

 

Sognepræst:

Rikke Steen Knudsen
Bredgade 78
5560  Aarup
Tlf. 6443 1643
Mail: rsk@km.dk

 

 

Suppleant:

 

 

Regskabsfører: (ikke medlem)

Niels Vestergaard 

 

 

 

 

 

Udvalg:

 

Aktivitetsudvalg:

Alle medlemmer

 

Kirkegårdsudvalg:

 

Alle medlemmer

 

 

Præstegårdsudvalg:

Nina Nielsen
Lotte Næsted

 

Valgbestyrelse:

Niels-Ivar Eriksen (formand)
Nina Lykkegaard Nielsen
Rikke Knudsen