Velkommen til Rørup kirkes hjemmeside

Opdateret d. 22. juli 2021

 


VI BRYDER UD I SANG.

 

Fra søndag d. 25 april er det igen muligt at synge med, og synge sammen til gudstjenesterne i Rørup kirke. 

Det gælder også til bisættelser, bryllupper og dåb. Gudstjenesterne bliver nu en smule længere, men vi bibeholder dog det musikalske indslag, samt salmeintroduktionerne, ihvertfald frem til Pinse, da det har været en fin succes. 

Vi skal alle stadig sørge for at passe godt på hinanden i kirken, det gør vi med god hygiejne, afspritning, mundbind ved ind- og udgang, udluftning og sikker sangafstand på 2 meter. 

Vi kan fremadrettet være 20 i Rørup kirke ved sang - og 50 når der ikke synges, - som sommeren kommer, flere på dette tidspunkt har fået vaccinestikket og Coronasmitten forhåbentlig er meget under kontrol, vil der med stor sandsynlighed blive lempet yderligere på deltagerantallet, ligesom der allerede nu er booket dåb på kirketorvet i tilfælde af godt forårs- og sommervejr. 

Rørup menighedsråd, Elisabeth, Kuno, Ann-Line og Rikke ser frem til at se- og høre menigheden synge igen i Rørup kirke


 Se tidligere online gudstenester her


 Du skal bære mundbind eller visir, 
når du går til gudstjeneste, kirkelig handling, arrangement eller koncert i Rørup kirke.

 

Reglerne betyder, at alle personer over 12 år (som ikke af sundhedsmæssige årsager er undtaget) skal bære mundbind eller visir, når de går ind i kirken, når de bevæger sig rundt i kirken (fx ved, vielse, dåb, udbæring af kiste o.l.), og når de forlader kirken igen. Man skal altså ikke bære mundbind, når man sidder ned eller kortvarigt står op.


Rørup kirkes præster og medarbejdere skal dog kun bære mundbind eller visir, når de ankommer til kirken, og når de forlader den igen. Det er frivilligt om præsterne og medarbejdere derudover ønsker at anvende mundbind eller visir i løbet af gudstjenesten eller den kirkelige handling. 

Dette gælder alle gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og arrangementer i Rørup kirke. Det samme gælder også undervisning, kor, møder, besøg på kirkekontoret og arrangementer i Sognehuset, samt i graverhuset, hvor der er offentlig adgang.

Tag mundbindet eller visiret på, inden du går ind i kirken, Sognehuset eller graverhuset. Skulle du have glemt mundbind eller visir, kan du ved henvendelse til en af kirkens medarbejdere få et mundbind udleveret, inden du går ind. Med venlig hilsen Rørup menighedsråd 


 

Nedenstående er retningslinjer, som skal sikre en god, velordnet og ansvarlig afholdelse af gudstjenester, såvel som kirkelige handlinger. 

  • Deltagerantal: maksimalt  20  personer 

 Kirken åbnes først 20 minutter før gudstjenesten eller den kirkelige handling

  • Pladser: Placering efter graver/kirketjeners anvisninger eller efter forud indgået aftale. Hver anden kirkebænk friholdes, således der vil være mindst 2 meter afstand mellem kirkegængerne, dog kan personer i samme husstand sidde sammen (tæller med i det samlede antal kirkegængere). Siddepladserne vil enten være markeret med salmesangsark eller navneseddel.
  • Kirkelige handlinger: Deltagelse sker efter indbydelse fra brudeparret, således det maksimale deltagerantal overholdes
  • Begravelser/bisættelser: deltagelse sker efter indbydelse, således det maksimale deltagerantal overholdes. Dette aftales mellem de pårørende, bedemanden og kirken.
  • Ind og udgang: Ved indgang og udgang gennem våbenhuset skal afstand mellem personer iagttages med særligt hensyn til personer i risikogruppe. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt. Maksimalt 2 personer kan følges ad.
  • Hygiejne: Håndsprit, som er opsat i våbenhuset skal benyttes ved indgang og udgang. Salmeark og evt. kleenex eller lign. medtages og lægges i den opstillede skraldespand.
  • Samling udenfor kirken: Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer gælder ikke længere ved gudstjenester og kirkelige handlinger, dog bør begravelsesfølget påse at der en afstand på mindst 2 meter. 
  • Toilet: Under gudstjenester og kirkelige handlinger vil toilettet i graverhuset være tilgængeligt.
  • Kirken vil være aflåst når der ikke er gudstjeneste, kirkelig handling eller begravelse/bisættelse.
  • Sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger ang. afstand og god hygiejne skal følges.

Vel mødt i Rørup kirke!


 NYT Telefonnummer til kirkekontoret:

29 47 18 07 

 

Sognepræst Rikke Knudsen

træffes stadig på

tlf. 6443 1643 


Hør salmemelodier på:  http://www.dendanskesalmebogonline.dk.

 
 
Webmaster: Rørup menighedsråd 2020 - 2024.
NB. Al gengivelse at hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster